Wat zijn activerende werkvormen

Activerende werkvormen

Activerende werkvormen zijn werkvormen waarbij je alle leerlingen stimuleert om actief deel te nemen. Bovendien bevorderen de meeste werkvormen de interactie tussen de leerlingen. De kinderen moeten bijvoorbeeld met elkaar overleggen en goed luisteren naar de ander. Of op hun